TEISINĖ INFORMACIJA

Veiklos rūšis pagal EVRK: 881000 – Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla

 1. Reguliavimo sričiai priskiriami galiojantys teisės aktai:
  Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencija:
  https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/neigaliuju-teisiu-konvencija
 2. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas
  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.270342/AlbLZTCzyC
 3. Socialinių paslaugų katalogas
  https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51F78AE58AC5/USdjbNTqLO
 4. Dienos socialinės globos norma
  https:https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.292682/asr

Vidiniai teisės aktai

Darbo apmokėjimo sistema atsisiųsti
Lygių galimybių tvarkos aprašas atsisiųsti
Automobilio naudojimo tvarkos aprašas atsisiųsti

Meniu