NAUJIENOS

Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos diegimas siekiant įgyti EQUASS ASSURANCE sertifikatą

Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras „Viltis“ teikė paraišką dalyvauti VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomo Socialinių paslaugų kokybės gerinimo, taikant EQUASS kokybės sistemą, 2017-03-02 sutarties Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001 projekto Socialinių paslaugų įstaigų paraiškų III atrankoje. Paraiška buvo pripažinta finansuotina ir įstaiga 2019-06-25 pasirašė sutartį.

Projekto metu bus vertinamos Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centre „Viltis“ teikiamos dienos socialinės globos paslaugos, siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikatą.

Daugiau informacijos apie kokybės sistemos diegimą: http://www.reabilitacija.lt/kokybes-sistemos-diegimas/

Meniu