Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras "Viltis"

PRIĖMIMAS

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 3 d. sprendimas Nr. T1-231 "Dėl socialinės globos paslaugų skyrimo senyvo amžiaus bei neįgaliems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo" (su viais pakeitimais) atsisiųsti

APMOKĖJIMAS UŽ PASLAUGAS

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimas Nr. T1-31 " Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patviritnimo" atsisiųsti