Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras "Viltis"


Centro misija
- analizuoti ir vertinti  Užimtumo centrą „Viltis“ kaip integruotą valstybės socialinės sistemos dalį ir  unikalią savarankišką sistemą,
- kryptingai planuoti veiklą,
- siekti racionalesnio finansinių, materialinių ir darbo išteklių paskirstymo, perskirstymo ir naudojimo,
- nuolat vertinti ir  tobulinti  veiklos sritis ir tikslinti jas atsižvelgiant į poreikius, laimėjimus ir pasikeitimus.

Vizija
Aukštos kokybės, unikali savo veikla, visiškai tenkinanti visuomenės poreikius, nuolat tobulėjanti socialinių paslaugų įstaiga intelekto ir kompleksinės negalios vaikams ir suaugusiems  žmonėms, integruota į vientisą šalies socialinių  paslaugų teikimo sistemą.

Istorija
Užimtumo centras įkurtas tėvų, auginančių  sutrikusio intelekto vaikus bendrijos „Viltis“ Pasvalio padalinio iniciatyva. Centro steigėjas Pasvalio rajono savivaldybės taryba. Centro steigimo aktas pasirašytas 1999 m. birželio 7 d. Tai buvo senosios poliklinikos, esančios Nepriklausomybės gatvėje rekonstrukcijos pradžia. Rekonstrukcija atlikta iš Pasvalio rajono savivaldybės, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdytos Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programos, Valstybinės Žmonių su negalia integracijos programos, Nyderlandų bendradarbiaujančių fondo centrinei ir rytų Europai, rėmėjų iš Danijos gautų lėšų. Darbuotojai pradėjo dirbti 2001 m. spalio 22 d., pirmų 9 lankytojų centras sulaukė 2001 m. lapkričio 5 d.

Centro  darbuotojai

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos  2013 m.rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr.T1-185 patvirtinta 21 didžiausias leistinas pareigybių skaičius. Centre dirba: direktorius, direktoriaus pavaduotojas, buhalteris, 3 socialiniai darbuotojai, 2 užimtumo specialistai, 10 socialinių darbuotojų padėjėjų,  slaugytojas, kineziterapeutas, elektrikas, valytojas, vairuotojas.

 

Centro organizacinė struktūra atsisiųsti